PrinterConn

Swedish version - only (english coming soon)

Allmänt 

PrinterConn är ett gratis program för att ansluta till skrivare installerade på andra datorer/servrar och/eller koppla bort redan anslutna skrivare från din lokala dator.

Skrivaren ansluts till datorn och anslutningen gäller för alla användare som loggar in på datorn. Anslutningen är en så kallad ”Per Machine Connection”.

Programmet har en extra finess som tillåter dig som inte är administratör att ansluta till skrivaren/na ändå men då gäller anslutningen endast dig själv och är en s.k. ”Per User Connection” förutsatt att du har ”Print” behörighet på skrivaren/skrivarna.

Om du har problem med att ansluta till skrivarna, kontrollera att du har PrintUI.dll på din dator.


Download PrinterConn